Materiał kwalifikowany zbóż

Pszenica ozima ARKADIA

 • grube ziarno o dobrym wyrównaniu, małym udziale pośladu i o bardzo dobrych parametrach jakościowych,
 • wysoka i stabilna plenność na terenie całego kraju,
 • wczesna, o dobrej odporności na zakwaszenie gleby, co daje możliwość uprawy na glebach słabszych,
 • nadzwyczajna zimotrwałość i dobra zdolność krzewienia,
 • odmiana przydatna do późnych siewów po kukurydzy,
 • siew nasionami zaprawionymi, w optymalnym terminie: 350-390 kiełkujących ziaren/m².

Pszenica ozima COMANDOR

 • wysoki poziom plonowania zarówno w średnio intensywnej jak i intensywnej technologii uprawy,
 • doskonale sprawdza się na glebach średniej jakości i lepszych,
 • ziarno o bardzo dobrym wyrównaniu, wysokiej gęstości, nadzwyczajnej szklistości oraz rewelacyjnych parametrach jakościowych,
 • dobra odporność na choroby, szczególnie na rdzę żółta i brunatną, choroby podstawy źdźbła i mączniaka prawdziwego,
 • bardzo dobra zimotrwałość
 • podwyższona tolerancja na zakwaszenie gleby,
 • bardzo dobra odporność na porastanie ziarna w kłosie,
 • przydatna do uprawy w monokulturze zbożowej i w siewach po kukurydzy,
 • bardzo dobra krzewistość,
 • zalecana norma wysiewu: 320-360 kiełkujących ziaren/m².

Pszenica ozima TYTANIKA

 • bardzo dobre parametry jakościowe ziarna,
 • szczególnie wysoka liczba opadania oraz wysoka zawartość glutenu,
 • bardzo dobra zimotrwałość,
 • dobra odporność na choroby, bardzo dobra odporność na zakwaszenie gleby,
 • odmiana o średniej wysokości, o dość dobrej odporności na wyleganie,
 • bardzo dobra zdolność krzewienia,
 • zalecana norma wysiewu: 320-360 kiełkujących ziaren/m².

Pszenica ozima KWS EMIL

 • bezpieczeństwo uprawy we wszystkich regionach kraju,
 • znakomicie się adaptuje do stanowiska glebowego,
 • niskie rośliny o stabilnej odporności na wyleganie,
 • duża odporność na choroby, szczególnie rdzę żółtą i brunatną,
 • duża zimotrwałość.

Pszenżyto ozime ORINOKO

 • bardzo plenne,
 • przeznaczone do uprawy na glebach średniej jakości,
 • odporność na choroby
 • bardzo dobra zimotrwałość,
 • odmiana o skróconym źdźble i wysokiej odporności na wyleganie,
 • jedna z najwyższych odporności na porastanie ziarna i kłosie,
 • ziarno grube o wysokiej gęstości i bardzo dobrym wyrównaniu,
 • duża zdolność krzewienia,
 • zalecana norma wysiewu: 250-300 kiełkujących ziaren/m².

Pszenżyto ozime ROTONDO

 • odmiana krótkosłoma,
 • rekordowy i stabilny poziom plonowania na terenie całego kraju,
 • bardzo dobra mrozoodporność,
 • grube ziarno w typie pszennym,
 • odmiana średnio wczesna,
 • dobra zdrowotność,
 • bardzo dobra krzewistość,
 • zalecana norma wysiewu: 250-300 kiełkujących ziaren/m².

Pszenżyto ozime BELCANTO

 • rekordowo wysoki poziom plonowania na terenie kraju,
 • najlepiej sprawdza się na glebach średniej jakości,
 • odmiana o średniej wczesności i bardzo dobrej odporności na choroby,
 • bardzo dobra zimotrwałość,
 • średnia długość słomy i wysoka odporność na wyleganie,
 • wysoka odporność na porastanie ziarna w kłosie,
 • grube ziarno o bardzo dobrym wyrównaniu, gęstości i wysokiej zawartości białka,
 • bardzo dobra zdolność krzewienia,
 • zalecana norma wysiewu: 300-340 kiełkujących ziaren/m².

Pszenżyto ozime Avokado

 • odmiana o tradycyjnej długości słomy,
 • szczególnie zalecana na gleby słabe i bardzo słabe,
 • wysoka i stabilna,
 • bardzo dobra odporność na większość chorób,
 • bardzo dobra odporność na porastanie ziarna w kłosie,
 • wysoką MTZ
 • bardzo dobra zimotrwałość,
 • zalecana norma wysiewu: 300-350 kiełkujących ziaren/m².

Oferujemy również nasiona na poplony ścierniskowe:

– wyka jara,

– gorczyca biała,

– słonecznik,

– owies.

Zamówienia na materiał siewny pod numerem telefonu

509-340-605