Materiał kwalifikowany zbóż

Pszenica ozima ARKADIA

 • grube ziarno o dobrym wyrównaniu, małym udziale pośladu i o bardzo dobrych parametrach jakościowych,
 • wysoka i stabilna plenność na terenie całego kraju,
 • wczesna, o dobrej odporności na zakwaszenie gleby, co daje możliwość uprawy na glebach słabszych,
 • nadzwyczajna zimotrwałość i dobra zdolność krzewienia,
 • odmiana przydatna do późnych siewów po kukurydzy,
 • siew nasionami zaprawionymi, w optymalnym terminie: 350-390 kiełkujących ziaren/m².

Pszenica ozima SAILOR

 • odmiana jakościowa grupa A
 • wysoka zawartość białka i glutenu
 • średnio wczesna, o rewelacyjnym plonowaniu we wszystkich rejonach kraju,
 • dobre cechy adaptacyjne do różnych warunków klimatyczno-glebowych,
 • dobra mrozoodporność,
 • grube ziarno o bardzo dobrym wyrównaniu i niewielkim udziale pośladu,
 • rośliny średniej długości i mają dobrą odporność na wyleganie,
 • dobra zdolność krzewienia
 • idealna do późnych siewów po kukurydzy i burakach
 • zalecana norma wysiewu: 360-400 kiełkujących ziaren/m².

Pszenica ozima TYTANIKA

 • bardzo dobre parametry jakościowe ziarna,
 • szczególnie wysoka liczba opadania oraz wysoka zawartość glutenu,
 • bardzo dobra zimotrwałość,
 • dobra odporność na choroby, bardzo dobra odporność na zakwaszenie gleby,
 • odmiana o średniej wysokości, o dość dobrej odporności na wyleganie,
 • bardzo dobra zdolność krzewienia,
 • zalecana norma wysiewu: 320-360 kiełkujących ziaren/m².

Pszenica ozima JULIUS

 • bardzo dobra zimotrwałość,
 • możliwość uprawy na słabszych warunkach glebowych,
 • wysokie i wierne plonowanie,
 • bardzo wysokie parametry jakościowe ziarna,
 • elastyczna w terminie wysiewu
 • zalecana norma wysiewu: 280-320 kiełkujących ziaren/m².

Pszenżyto ozime ORINOKO

 • bardzo plenne,
 • przeznaczone do uprawy na glebach średniej jakości,
 • odporność na choroby
 • bardzo dobra zimotrwałość,
 • odmiana o skróconym źdźble i wysokiej odporności na wyleganie,
 • jedna z najwyższych odporności na porastanie ziarna i kłosie,
 • ziarno grube o wysokiej gęstości i bardzo dobrym wyrównaniu,
 • duża zdolność krzewienia,
 • zalecana norma wysiewu: 250-300 kiełkujących ziaren/m².

Pszenżyto ozime ROTONDO

 • odmiana krótkosłoma,
 • rekordowy i stabilny poziom plonowania na terenie całego kraju,
 • bardzo dobra mrozoodporność,
 • grube ziarno w typie pszennym,
 • odmiana średnio wczesna,
 • dobra zdrowotność,
 • bardzo dobra krzewistość,
 • zalecana norma wysiewu: 250-300 kiełkujących ziaren/m².

 

Oferujemy również nasiona na poplony ścierniskowe:

– wyka jara,

– gorczyca biała,

– słonecznik,

– owies.

 

Zamówienia na materiał siewny pod numerem telefonu

509-340-605